POWER! AKPK Infoline
1800-88-2575
buku FOC FOC3rd Online FEPPOWER! Online Learning Portal POWER! Pengurusan Wang Ringgit Anda HRDF

Perkhidmatan AKPK

Pendidikan Kewangan

Jawapan anda kepada masalah kewangan

AKPK menyediakan bahan pendidikan kewangan yang meliputi penggunaan kredit yang bijak dan asas pengurusan wang termasuk tip-tip menggunakan kredit dengan bertanggungjawab.

Kaunseling Kewangan

Uruskan kewangan anda dengan bijak

AKPK memberi khidmat kaunseling dan panduan kepada anda tentang pengurusan kewangan bijak dari segi bajet, pengurusan wang dan penggunaan kredit.

Pengurusan Kredit

Kuasai semula hutang dan kehidupan anda

Kaunselor kami akan bekerja dengan anda untuk menghasilkan suatu pelan pembayaran hutang khas untuk menangani masalah kewangan anda melalui rundingan dengan institusi kewangan.