PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN

AFBeS'8

Financial Behaviour and State of Financial Well-being of Malaysian Working Adults

AKPK Financial Behaviour Survey 2018 (AFBeS'18)


Satu kaji selidik yang melibatkan lebih daripada 3,500 responden untuk memahami tingkah laku kewangan pekerja dewasa warga Malaysia serta tahap kesejahteraan kewangan mereka.

Untuk format salinan cetak, sila emelkan permintaan anda ke research@akpk.org.my. Caj minimum dikenakan bagi setiap pesanan.