PENYELIDIKAN DAN PENERBITANAFBeS'8

Financial Behaviour and State of Financial Well-being of Malaysian Working Adults

AKPK Financial Behaviour Survey 2018 (AFBeS'18)


Satu kaji selidik yang melibatkan lebih daripada 3,500 responden untuk memahami tingkah laku kewangan pekerja dewasa warga Malaysia serta tahap kesejahteraan kewangan mereka.

Untuk format salinan cetak, sila emelkan permintaan anda ke research@akpk.org.my. Caj minimum dikenakan bagi setiap pesanan.Laporan Tahunan 2018

Laporan Tahunan 2018

Membantu Rakyat Malaysia Menguruskan Kewangan Peribadi


Laporan tahunan AKPK. Ia mengandungi maklumat korporat am - aktiviti-aktiviti pada tahun 2018 serta pencapaian utama sejak penubuhan AKPK (2006).