PK

PENGURUSAN KREDIT

Kawal semula kehidupan dan bebanan kredit anda. Menerusi program pengurusan kredit, para penasihat kewangan kami akan bekerjasama dengan anda untuk menyediakan pelan pembayaran semula pinjaman secara peribadi.
< Kembali

Proses Permohonan DMP

Langkah 1: Permohonan PPK secara atas talian
 • Maklumat berkaitan yang digunakan untuk penyerahan dalam permohonan atas talian, termasuk butir-butir peribadi , aliran tunai (pendapatan & perbelanjaan ), dan maklumat pemiutang.
 • Pelanggan yang ingin menyertai PPK boleh menetapkan waktu Khidmat Nasihat Kewangan di mana-mana cawangan AKPK di seluruh negara (kecuali Perlis dan Negeri Sembilan).
Langkah 2: Dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum menghadiri sesi Khidmat Nasihat Kewangan
 • Salinan kad pengenalan
 • Penyata Pendapatan yang terkini (mana yang terpakai)
  • Jika ada majikan - 3 bulan penyata gaji atau,
  • Jika bekerja sendiri - Akuan berkanun (melalui Pesuruhjaya Sumpah)
 • Penyata KWSP terkini
 • Penyata CCRIS terkini
 • Dokumen perundangan (jika ada)
 • Dokumen lain (mana-mana yang terpakai):
  • Pengesahan doktor berkenaan penyakit kritikal yang dihadapi
  • Sijil kematian pasangan
  • Surat pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat
  • Pengesahan kehilangan upaya
  • Surat pengesahan dari PERKESO
  • Bil perubatan diri sendiri / tanggungan
  • Bil utiliti
  • Penyata akaun simpanan peribadi
Langkah 3: Sesi Khidmat Nasihat Kewangan
 • Sewaktu sesi Khidmat Nasihat Kewangan, penasihat kewangan akan membuat penilaian atas pendapatan, perbelanjaan dan semua pinjaman untuk menstruktur semula pembayaran balik bulanan mengikut kemampuan anda yang munasabah.
 • Jika anda masih juga tidak mampu untuk membayar bayaran bulanan tersebut, pihak kami akan cuba memberi beberapa cadangan dan pilihan lain bagi menyelesaikan masalah kredit anda.
Langkah 4: Pengaktifan DMP
 • Anda dikehendaki membuat bayaran pertama dalam tempoh 10 hari dari tarikh notis kelulusan permohonan PPK yang dihantar melalui emel.
 • Jika anda gagal untuk membuat bayaran pertama seperti yang dicadangkan, anda dikehendaki untuk berbincang semula dengan penasihat kewangan kami di mana-mana cawangan yang berdekatan.
Langkah 5: Pengesahan Kemasukan Program PPK
 • Setelah program PPK diaktifkan, pelanggan boleh memuat turun surat tawaran PPK di Portal Pelanggan AKPK.