PK Pengurusan Kredit AKPK

PENGURUSAN KREDIT

Kawal semula kehidupan dan bebanan kredit anda. Menerusi program pengurusan kredit, para kaunselor kami akan bekerjasama dengan anda untuk menyediakan pelan pembayaran semula pinjaman secara peribadi.
Perkhidmatan PPK adalah PERCUMA untuk semua individu.
Baca lebih lanjut >Memohon >Soalan lazim >

DEBT MANAGEMENT PROGRAMME (DMP)

dmp

Individuals who satisfy the basic qualifying criteria and unable to manage their monthly debts repayment to the financial service providers can opt to enroll into AKPK’s Debt Management Programme (DMP).

Find Out More >Payment Method >

Proses Permohonan DMP

step2

Langkah 1:
Permohonan PPK

step3

Langkah 2:
Pengesahan Kemasukan PPK

step4

Langkah 3:
Mengatur Temujanji

step5

Langkah 4:
Menyediakan dokumen-dokumen

DMP Step6

Langkah 5:
Sesi Kaunseling

PANDUAN URUS SENDIRI

Sebagai sebahagian daripada usaha AKPK untuk menggalakkan peminjam mengawal sepenuhnya kewangan masing-masing, dokumen 'Panduan Urus Sendiri' (PUS) ini diterbitkan bertujuan untuk membantu peminjam berkomunikasi atau berunding secara terus dengan pihak pemiutang (institusi-institusi di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia) berhubung dengan cadangan pembayaran balik hutang mereka.

Maklumat Lanjut >